چند خط خاطره
این وبلاگ هیچ توضیحی ندارد

هنگامی که خودت را نمی پذیری نسبت به نفی شدن بیش از اندازه حساس می شوی.

هنگامی که خودت را نمی پذیری جستجوی عشق برای کامل کردن خودت اتلاف وقت است.

هنگامی که خودت را نمی پذیری در گذشته زندگی میکنی.

اگر تمام زندگیت را بپذیری هیچ جزئی از آن هدر نخواهد شد.

آرامش ذهنی یعنی اینکه بدانی به عملی دست زده ای که باید می زدی. اگر بتوانی بپذیری که نیت تو خیر است میتوانی از آرامش ذهنی بر خوردار شوی.نوشته شده در تاریخ پنج‌شنبه 12 اردیبهشت 1387 توسط الهه
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید

bahar 20