چند خط خاطره
این وبلاگ هیچ توضیحی ندارد

نظر دیگران:

نظر دیگران نظر دیگران است.دیگران به اندازهی تو سر در گم وگیج هستند.به اندازه ی تو نا امن به اندازه ی تو وحشت زده اند. به اندازه ی تو میتوانند اشتباه کنند.حسد بورزند. غبطه بخورند. خود فریب باشند و بنا بر این به اندازه ی تو میتوانند آنچه را که میبینند و میشنوند تحریف کنند.

پیش از هر چیز عقیده ی دیگران در باره ی تو هیچ ربطی به تو ندارد.

این را فراموش نکن اما اگر لازم است از عقیدهی آنها آگاه شوی بیشتر به چگونگی احساس آنها نسبت به خودشان مربوط میشود تا چگونگی احساس آنان نسبت به تو .

 

دیگران احتمالاً در این اندیشه اند که تو چه نظری در مورد آنها داری!!!!!!

در باره اش فکر کن.

از کتاب:نیرویت را در سختی ها بیاب نوشته دیوید ویسکات.نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 21 اسفند 1386 توسط الهه
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید

bahar 20