چند خط خاطره
این وبلاگ هیچ توضیحی ندارد

باعشق می توانید کار هایی انجام دهید که هیچ گاه فکر نمی کردید ممکن باشد

اگر عشق داشته باشید به چیز ذیگری نیاز ندارید و اگر آن را نداشته باشید مهم نیست که دیگر چه دارید

وقتی بخواهید کسی شاد باشد یعنی دوستش دارید حتی اگر شادی او به این معنا باشد که شما سهمی در آن شادی ندارید

عشق یعنی هیچگاه مجبور نشوی بگویی متاسفم

عشق یعنی اشتباهات کسی را بدانی و بخاطر همان ها بیشتر دوستش داشته با شی

عشق به معنی پیدا کردن یک فرد کامل نیست عشق شناخت کامل یک فرد عادی است

ادامه دارد......نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 اسفند 1386 توسط الهه
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید

bahar 20