چند خط خاطره
این وبلاگ هیچ توضیحی ندارد

و کلمه بود و جهان در مسیر تکوین بود

و دوست داشن آن کلمه نخستین بود

و عشق روشنی کائنات بود و هنوز

فتیله های کواکب تمام پائین بود

خدا امانت خود را به آدمی بخشید

که بار عشق برای فرشته سنگین بود

وزندگانی و مرگ آمدند و گفته نشد

کزین دو حادثه اولی کدامین بود؟

وآمدیم که عاشق شویم و در گذریم

که راز زندگی و مرگ آدمی این بود

............

از اشعار زیبای مرحوم حسین منزوی   نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 اسفند 1386 توسط الهه
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید

bahar 20